Latour op het Wad is liefdewerk oud papier. Om de onkosten te kunnen dekken, zijn we blij met elke donatie.

Je kunt doneren door een bedrag over te maken naar Stichting Square Web, onder vermelding van ‘donatie Latour op het Wad’, IBAN NL 64 TRIO 0338 5697 23.

Alvast bedankt!